Strojarstvo reference

IKEA Designer Outlet Croatia

2018.

Studentski centar Varaždin

2017.

Novi terminal zračne luke Split

2019.

Trgovački centar Max Stoja Pula

2018.