SAN je sveukupni sustav koji omogućava praćenje stanja poljoprivredne lokacije primjenom ključnih tehnoloških koncepta umjetne inteligencije i IoT-a

Inicijalno je nastao za potrebe maslenika

Primarno je razvijen za maslenike, ali njegove funkcionalnosti mogu se proširiti ovisno o potrebama i uvjetima u kojima se uzgajaju određene sorte drugih kultura

Što to SAN nudi?

Router i Gateway

Naši uređaji koji omogućuju povezivanje cjelokupnih senzorskih uređaja i pumpi
i brojila

Meteo postaje

Uvid u trenutne senzorske podatke i unos uvjeta prema stanju pojedinih senzora radi procjene pojave određenog štetnog organizma

Kamere

Dnevna automatizirana identifikacija stanja krošnje i pojave maslinove muhe

Upravljanje pumpama i očitanje spremnika i brojila

Mogućnost daljinskog kontroliranja pumpama i uvid u potrošnju vode i stanje spremnika

Pumpe

Omogućavanje procjene, dimenzioniranja i instalacije sustava za pumpe

Web i mobilna aplikacija

S mogućnošću pregleda svih trenutnih i prošlih očitanja


Kako SAN radi?

SAN sustav omogućava povećanje eko proizvodnje, te podizanje prinosa i kvalitete

Praćenje stanja krošnje

Kroz neprestano automatizirano prećenje pojave nutritivnih problema i paunovog oka korištenjem kamera i umjetne inteligencije

Praćenje stanja pojave insekata

Kroz neprestano automatizirano prećenje pojave insekata korištenjem kamera i umjetne inteligencije

Praćenje vremenske prognoze i aktualnih meteo podataka

Korištenjem metorološke postaje i servisa koji omogućuju prognoze prema točnoj poziciji poljoprivredne lokacije

Dimenzioniranje sustava nadziranja i potrošnje vode

Kroz direktni nadzor i upravljanje pumpama, te savjetodavnim uslugama naših stručnjaka

Savjetovanje

Na temelju svih prikupljenih i analiziranih podataka poljoprivrednik ima opciju savjetovanja od strane naših agronomskih stručnjaka

Mobilna aplikacija

Namijenjena poljoprivrednicima kako bi na jednostavan način imali uvid u podatke i analize proizašle iz SAN sustava

Pregled i praćenje realizacije problematike koji ima poljoprivrednik uz omogućavanje savjetovanja od strane stručnjaka

Kalendar s mogućnošću planiranja i nadzora provedbe svih ključnih aktivnosti na poljoprivrednoj površini

Upravljanje navodnjavanjem primjenom kontrole nad pumpama

Prognoza vremena za pojedinačne lokacije koja međuostalim uključuje: mogućnosti smrzavanja, mogućnosti padalina, temperature, itd.


Podizanje alarma u slučaju odstupanja prema unaprijed zadanim kriterijima

Pregled aktualnih stanja preko jednostavnih mjerila kontrolne ploče (npr. stanje krošnje, pojava insekata, senzorski podaci, itd.

Primjenom kamere na mobilnom telefonu uvid u stanje pojedinih listova s obzirom na pojavu nutritivnih problema i paunovog oka

Knjižnica
s opisom štetnih organizama uz vizualne primjere i preporuke vezane za djelovanje

Dostupno na sljedećim platformama


Kratki opis projekta

Projekt „SAN – Smart Agriculutre Network“ predstavlja cjelovito ješenje koje će omogućiti stvaranje sustava za pametnu proizvodnju hrane baziranu na IoT (Internet of Things) konceptu te umjetne inteligencije s ciljem donošenja pravovremenih, preciznih i ispravnih odluka u procesu proizvodnje hrane. Projektne aktivnosti istraživanja i razvoja provest će se u dvije faze: industrijsko istraživanje i
eksperimentalni razvoj.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Koncept projekta usmjeren je prvenstveno na stvaranje pametne mreže u voćarstvu i vinogradarstvu, s naglaskom na kulture s visokom dodatnom vrijednošću. SAN sustav zamišljen je za praćenje svih važnih informacija u realnom vremenu, vezanih uz temperaturu (zrak, tlo), vlažnost (zraka, tlo), intenzitet svjetlosti i fotosinteze, vlažnost lista, dostupnost nutritivnih elemenata, kemijski sastav tla, količina korištene el. energije i vode, stanje spremnika vode, brzina i smjer vjetra, praćenje pojave i visine populacije štetnih organizama (gljivičnih oboljenja i štetnika životinjskog porijekla) te donošenje preporuka i/ili poduzimanje korektivnih aktivnosti te automatizacije procesa s ciljem stvaranja optimalnijih agrotehničkih uvjeta u
razvojnim fazama pojedine kulture.

Projektne aktivnosti odnose se na:

a) Razvoj mreže povezanih senzora i uređaja
b) Razvoj centralnog softverskog sustava
c) Razvoj modela neuronskih mreža

Uz hardversku i softversku komponentu, kroz istraživanje i razvoj stvorit će se napredne analitičke modele koji uključuju i primjenu segmenta umjetne inteligencije kroz korištenje neuronskih mreža koje će biti u stanju analizirati prethodno prikupljene podatke te potom samostalno, s visokom razinom točnosti, preciznosti i pravovremenosti predlagati i poduzimati korektivne mjere u proizvodnji hrane.

Inicijalno, za potrebe provedbe istraživanja i razvoja, kao kultura je odabrana maslina i to ne samo zbog svoje tradicionalne važnosti u proizvodnji hrane u RH, nego i zbog svojih specifičnosti u proizvodnom procesu i utjecaju abiotskih uvjeta na količinu i kvalitetu uroda, a samim time i maslinovog ulja. Odabrane su dvije lokacije (Novigrad i Žman) kako bi se istražio utjecaj različitih mikro-klimatskih i ostalih uvjeta na funkcionalnost rada pametne mreže. Odabrane lokacije predstavljat će svojevrsne „laboratorije na otvorenom“ na kojima će biti instaliran eksperimentalni postav pametne mreže te potom, kroz analizu dobivenih rezultata, identificirana tehnološka rješenja za unapređenje rada same platforme. Istraživanje i razvoj trajat će četiri godine što će omogućiti provođenje analize kroz četiri puna vegetacijska ciklusa maslina i time, kroz kumuliranje znanja i informacija u neuronskim mrežama omogućiti dosezanje izrazito visoke razine preciznosti i točnosti u funkcionalnosti pametne mreže.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

+ Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.496.067,00 HRK
+ Udio EU u finaciranju projekta iznosi 8.234.836,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta

26.6.2018. – 26.6.2022.

Kontakt za više informacija
lukicic@elektrokovina.hr

Linkovi:
+ www.strukturnifondovi.hr
+ https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/