Kratki opis projekta

Projekt „SAN – Smart Agriculutre Network“ predstavlja cjelovito ješenje koje će omogućiti stvaranje sustava za pametnu proizvodnju hrane baziranu na IoT (Internet of Things) konceptu te umjetne inteligencije s ciljem donošenja pravovremenih, preciznih i ispravnih odluka u procesu proizvodnje hrane. Projektne aktivnosti istraživanja i razvoja provest će se u dvije faze: industrijsko istraživanje i
eksperimentalni razvoj.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Koncept projekta usmjeren je prvenstveno na stvaranje pametne mreže u voćarstvu i vinogradarstvu, s naglaskom na kulture s visokom dodatnom vrijednošću. SAN sustav zamišljen je za praćenje svih važnih informacija u realnom vremenu, vezanih uz temperaturu (zrak, tlo), vlažnost (zraka, tlo), intenzitet svjetlosti i fotosinteze, vlažnost lista, dostupnost nutritivnih elemenata, kemijski sastav tla, količina korištene el. energije i vode, stanje spremnika vode, brzina i smjer vjetra, praćenje pojave i visine populacije štetnih organizama (gljivičnih oboljenja i štetnika životinjskog porijekla) te donošenje preporuka i/ili poduzimanje korektivnih aktivnosti te automatizacije procesa s ciljem stvaranja optimalnijih agrotehničkih uvjeta u
razvojnim fazama pojedine kulture.

Projektne aktivnosti odnose se na:

a) Razvoj mreže povezanih senzora i uređaja
b) Razvoj centralnog softverskog sustava
c) Razvoj modela neuronskih mreža

Uz hardversku i softversku komponentu, kroz istraživanje i razvoj stvorit će se napredne analitičke modele koji uključuju i primjenu segmenta umjetne inteligencije kroz korištenje neuronskih mreža koje će biti u stanju analizirati prethodno prikupljene podatke te potom samostalno, s visokom razinom točnosti, preciznosti i pravovremenosti predlagati i poduzimati korektivne mjere u proizvodnji hrane.

Inicijalno, za potrebe provedbe istraživanja i razvoja, kao kultura je odabrana maslina i to ne samo zbog svoje tradicionalne važnosti u proizvodnji hrane u RH, nego i zbog svojih specifičnosti u proizvodnom procesu i utjecaju abiotskih uvjeta na količinu i kvalitetu uroda, a samim time i maslinovog ulja. Odabrane su dvije lokacije (Novigrad i Žman) kako bi se istražio utjecaj različitih mikro-klimatskih i ostalih uvjeta na funkcionalnost rada pametne mreže. Odabrane lokacije predstavljat će svojevrsne „laboratorije na otvorenom“ na kojima će biti instaliran eksperimentalni postav pametne mreže te potom, kroz analizu dobivenih rezultata, identificirana tehnološka rješenja za unapređenje rada same platforme. Istraživanje i razvoj trajat će četiri godine što će omogućiti provođenje analize kroz četiri puna vegetacijska ciklusa maslina i time, kroz kumuliranje znanja i informacija u neuronskim mrežama omogućiti dosezanje izrazito visoke razine preciznosti i točnosti u funkcionalnosti pametne mreže.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

+ Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.496.067,00 HRK
+ Udio EU u finaciranju projekta iznosi 8.234.836,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta

26.6.2018. – 26.6.2022.

Kontakt za više informacija
lukicic@elektrokovina.hr

Linkovi:
+ www.strukturnifondovi.hr
+ https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/