Web stranica u izradi

Eu projekti

Europski Strukturni I Investicijski Fondovi
Screen Shot 2018 09 11 At 17.50.13

San projekt

Projekt „SAN – Smart Agriculutre Network“ predstavlja cjelovito rješenje koje će omogućiti stvaranje sustava za pametnu proizvodnju hrane baziranu na IoT (Internet of Things) konceptu te umjetne inteligencije s ciljem donošenja pravovremenih, preciznih i ispravnih odluka u procesu proizvodnje hrane.

Zagreb

Financije

Zdenka Colarić
Telefon: (01) 65 99 870
Fax: (01) 65 78 955
E-mail: financije@elektrokovina.hr

 

Goran Zubac 
Telefon: (051) 332-814
Fax: (051) 332-814
Mob: 091/474-5151
E-mail: goran@elektrokovina.hr

 

Mateo Štefović 
Telefon: (051) 332-814
Fax: (051) 332-814
Mob: 095/392-1080
E-mail: mateo@elektrokovina.hr