Web stranica u izradi

Eu projekti

Europski Strukturni I Investicijski Fondovi
Screen Shot 2018 09 11 At 17.50.13

San projekt

Projekt „SAN – Smart Agriculutre Network“ predstavlja cjelovito rješenje koje će omogućiti stvaranje sustava za pametnu proizvodnju hrane baziranu na IoT (Internet of Things) konceptu te umjetne inteligencije s ciljem donošenja pravovremenih, preciznih i ispravnih odluka u procesu proizvodnje hrane.

Zagreb

Financije

Ksenija Bursić
Telefon: (01) 6599 878
E-mail: ksenija@elektrokovina.hr

Servis

Mladen Bursić 
Telefon: (01) 6599 882
Fax: (01) 6599 884
E-mail: servis@elektrokovina.hr

Tajništvo

Lana Komerički 
Telefon: (01) 6599 020
Fax: (01) 6599 031
E-mail: lana@elektrokovina.hr

Uprava

Tomislav Lukičić 
Telefon: (01) 6599 880 E-mail: lukicic@elektrokovina.hr

Showroom i projektni centar

Tavankatska 2b, Prečko
Krešimir Gašparić 
Telefon: (01) 6599 878

Osijek

Financije

Ksenija Bursić
Telefon: (01) 6599 878
E-mail: ksenija@elektrokovina.hr

Servis

Ivan Levak, voditelj servisa 
Telefon: (031) 20 00 64
Mob:099/489-9743
E-mail: servis.osijek@elektrokovina.hr

Damir Klešćik, serviser
Telefon: (031) 20 00 64
Mob:099/489-9743
E-mail: servis.osijek@elektrokovina.hr

Poslovnica

Marijo Tomoković, voditelj poslovnice
Telefon: (031) 20 00 66
Mob:091/510-9197
E-mail: marijo.tomokovic@elektrokovina.hr

Stjepan Palm, voditelj projekata/projektant
Telefon: (031) 20 00 66
Mob:099/489-7338
E-mail: stjepan.palm@elektrokovina.hr

 

Igor Kopić, referent prodaje
Telefon: (031) 20 00 66
E-mail: osijek@elektrokovina.hr

Rijeka

Financije

Zdenka Colarić
Telefon: (01) 65 99 870
Fax: (01) 65 78 955
E-mail: financije@elektrokovina.hr

 

Goran Zubac 
Telefon: (051) 332-814
Fax: (051) 332-814
Mob: 091/474-5151
E-mail: goran@elektrokovina.hr

 

Mateo Štefović 
Telefon: (051) 332-814
Fax: (051) 332-814
Mob: 095/392-1080
E-mail: mateo@elektrokovina.hr

Scroll to Top